Ammattikorkeakoulun opiskelualat

Etsitkö opiskelupaikkaa tai suunnitteletko alan vaihtamista? Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheistä, ja oppilaitoksia on ympäri Suomen. Tässä artikkelissa kerromme, mitä aloja ammattikorkeakoulussa voi opiskella ja miten kauan opiskelu kestää.

Mitä aloja ammattikorkeakouluissa voi opiskella?c_276740-l_1-k_imagepuff

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella lukuisia eri aloja. Opinahjoissa ympäri Suomen järjestetään opetusta seuraavilla aloilla:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • luonnonvara-ala
  • luonnontiede
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • turvallisuusala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Humanistiselta ja kasvatusalalta voi valmistua esimerkiksi yhteisöpedagogiksi tai tulkiksi. Kulttuurialalla puolestaan koulutetaan media-alan ja muotoilun monipuolisia ammattilaisia.

Luonnontieteiden alan opinnot sisältävät lähinnä tietojenkäsittelytiedettä, mutta luonnonvara-alan opinnot voivat pitää sisällään maaseutuelinkeinoihin, metsä- tai hevostalouteen, kestävään kehitykseen tai rakennettuun ympäristöön liittyviä opintoja. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta valmistuu restonomeja, jotka työskentelevät valmistumisen jälkeen tyypillisesti hotelleissa, ravintoloissa tai erilaisissa matkailualan asiantuntijatehtävissä. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistunut voi puolestaan työskennellä monenlaisissa terveys- ja sosiaalialan työtehtävissä. Tekniikan ja liikenteen alalta valmistuu eri alojen insinöörejä, ja turvallisuusalalla koulutetaan esimerkiksi poliiseja. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa opiskelevat valmistuvat tradenomeiksi, ja he voivat työskennellä monenlaisissa liiketalouden työtehtävissä.

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Ammattikorkeakoulussa opiskelu kestää päätoimisesti opiskellen vähintään 3,5 vuotta. Insinöörin tutkintoon johtavat opinnot ovat yleensä hieman laajempia, ja niissä ohjeellinen opintojen suoritusaika on pääsääntöisesti 4 vuotta. Jos sinulla on aiemmin suoritettu AMK-tutkinto, saat todennäköisesti hyväksiluettua osan opinnoistasi uuteen tutkintoon ja opiskeluaikasi saattaa siten lyhentyä.

Yhä useampi suorittaa nykyään AMK-tutkinnon työnsä ohella tai muulla tavoin monimuotoisesti opiskellen. Tällöin opiskeluaika saattaa poiketa ohjeellisesta. Myös opintojen ohessa työskentely saattaa myöhästyttää valmistumista jopa usealla vuodella. Ammattikorkeakouluopinnoista haaveilevan kannattaa kuitenkin tiedostaa, että ammattikorkeakoulussa opiskelu on yliopistoon verrattuna melko koulumaista ja pakollista läsnäoloa vaativia kursseja saattaa olla hyvinkin paljon. Tämän lisäksi monenlaiset projektityöt edellyttävät sitoutumista yhdessä sovittuihin aikatauluihin.

Onko ammattikorkeakoulun valinnalla merkitystä?

Samoista tutkintonimikkeistä huolimatta ammattikorkeakoulujen opetusohjelmissa saattaa olla koulujen välisiä eroja, joten opintojen sisältö kannattaa tarkistaa jo opiskelupaikkaa haettaessa. Pienemmissä yksiköissä kurssitarjonta on luonnollisesti pienempi kuin suurissa oppilaitoksissa, mutta toisaalta korkeakoulut tekevät nykyään yhä enemmän yhteistyötä ja opintoihin voi sisällyttää kursseja myös muiden oppilaitosten tarjonnasta.