Korkeakoulujärjestelmä ja opiskelupaikan valinta

Etsitkö opiskelupaikkaa? Etkö osaa päättää, sopisitko paremmin yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai johonkin muuhun oppilaitokseen? Ei hätää. Tässä artikkelissa kerromme Suomen korkeakoulujärjestelmästä ja tutkintojen eroista.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistotEL0255_041

Suomen korkeakoulujärjestelmä jakautuu kahteen osaan: ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitokset eroavat toisistaan ennen kaikkea siinä, millainen painotus tieteellisellä tutkimuksella niissä on. Yliopistoissa tehdään korkeinta mahdollista tieteellistä tutkimusta, ja myös siellä annettava opetus on tiiviissä yhteydessä tieteelliseen tutkimustyöhön. Opiskelijat oppivat tieteellisen tutkimustyön perusteita jo opiskeluaikana ja osallistuvat tutkimusprojektien toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoulut puolestaan ovat luonteeltaan enemmän työelämään suuntautuneita, ja niiden toiminta perustuu työelämän asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin. Kaikissa ammattikorkeakoulun tarjoamissa tutkinnoissa työharjoittelulla on suuri rooli ja opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään jo opintojensa varhaisessa vaiheessa.

Yliopistotutkinnot

Yliopistojen tutkintorakenne on nykyään kaksiportainen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto, jonka jälkeen opintoja voi jatkaa ylempään korkeakoulututkintoon. Alemman tutkinnon suorittanutta kutsutaan kandidaatiksi, ja ylemmän tutkinnon suorittanut saa puolestaan oikeuden käyttää maisterin titteliä. Maisteriksi valmistumisen jälkeen voi hakeutua suorittamaan yliopistollisia jatko-opintoja ja niiden myötä suorittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Korkeakoulupaikkaa haettaessa opiskelijalle myönnetään yleensä automaattisesti opinto-oikeus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen, mutta opinnot voi myös lopettaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Poikkeuksia tähän kuitenkin ovat esimerkiksi lääketiede ja hammaslääketiede, joissa suoritetaan suoraan lisensiaatin tutkinto.

Ammattikorkeakoulututkinnot

Myös ammattikorkeakoulujen tutkintorakenne on nykyään kaksiportainen, ja niissä voi suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Virkoihin haettaessa AMK-tutkinnot rinnastetaan usein yliopistotutkintoihin, vaikka ammattikorkeakouluja ei Suomessa yliopistoiksi luokitellakaan. AMK-tutkintojen perusteella voi hakeutua myös suorittamaan yliopisto-opintoja, mutta yleensä siirtyminen edellyttää jonkinlaisten täydentäviän opintojen suorittamista.

Opiskelupaikan valinta

Opiskelupaikan valinta on eräs nuoren tärkeimmistä päätöksistä. Jos olet selvästi käytännön ihminen ja haluat opiskella käytännönläheisesti ja “koulumaisesti” myös lukion jälkeen, saattaa ammattikorkeakoulu olla sinulle sopivampi opiskelupaikka. Toisaalta opiskelu ylipistossa on usein vapaampaa ja joustavampaa, joten työnteon yhdistämisen opiskeluun voi olla helpompaa. Nykypäivänä on tyypillistä, että ihmiset vaihtavat alaa vielä jossain vaiheessa työuraansa. Älä siis ole huolissasi, jos valitsemasi ala ei tunnu omalta. Voit aina myöhemmin vaihtaa alaa ja opiskella itsellesi uuden tutkinnon.