Opiskele kulttuurialan ammattilaiseksi AMK:ssa

Oletko taiteellisesti suuntautunut tai pidätkö viestinnästä? Haluaisitko hyödyntää taipumuksesi ja kouluttautua kulttuurialan ammattilaiseksi? Kulttuurialan opinnot ammattikorkeakoulussa voivat sopia sinulle hyvin. Tässä artikkelissa kerromme lisätietoja alan opinnoista ja koulutuksen sisällöstä ammattikorkeakoulussa.

Koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet

Kulttuuriala on laaja ja monimuotoinen, sillä se sisältää kaikkiaan 13 eri koulutusohjelmaa. Alalta valmistuvien tutkintonimikkeitäkin on 12. Tutkintojen laajuus vaihtelee 210 ja 240 opintopisteen välillä, ja tutkintojen tyypillinen suoritusaika on 3,5-4 vuotta. Seuraavassa esitellään lyhyesti joitakin kulttuurialan koulutusohjelmista.

Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuu medianomeja, jotka voivat toimia tuotantoyhtiöissä, yrityksissä tai julkisyhteisöissä erilaisissa sähköisen viestinnän tuotanto- ja asiantuntijatehtävissä. Medianomit työskentelevät myös usein itsenäisinä yrittäjinä. Myös journalismin koulutusohjelmasta valmistuvat ovat nimikkeeltään medianomeja, joskin he toimivat usein toimittajan tehtävissä.

Vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistuu vestonomeja, jotka voivat työskennellä esimerkiksi mallimestareina, kaavakoordinaattoreina tai maahantuojina. Restauroinnin koulutusohjelmasta valmistuvat restauroijat puolestaan voivat vanhojen huonekalujen tai rakennusten restauroinnin asiantuntijoita. Myös konservoinnin koulutusohjelmassa perehdytään arvokkaan rakennuskannan hoitoon, säilyttämiseen ja korjaamiseen. Konservoijan ammatissa yhdistyy monta eri alaa, kuten kulttuurihistoria, tekniikka sekä kemia ja fysiikka.

Kuvataiteen koulutusohjelma on eräs kulttuurialan suosituimmista opinahjoista, ja sieltä valmistuva voi käyttää kuvataiteilijan tutkintonimikettä. Esittävän taiteen koulutusohjelma on myös erittäin tavoiteltu paikka, ja sieltä valmistutaan tanssiopettajaksi tai teatteri-ilmaisun ohjaajaksi.060318-university-1

Alalle hakeminen

Kulttuurialan koulutukseen voi hakeutua kevään yhteishaussa, joka järjestetään maalis-huhtikuussa. Pääsykokeet järjestetään touko-kesäkuussa, ja opiskelijavalinnat julkistetaan viimeistään kesäkuun lopussa. Hakukelpoisia ammattikorkeakouluun ovat soveltuvan ammattitutkinnon sekä lukion oppimäärän suorittaneet henkilöt. Myös kansainväliset ylioppilastutkinnot, kuten IB- ja EB-tutkinnot, oikeuttavat opiskelupaikan hakemiseen. Korkeakoulu voi myös erikoispäätöksellä hyväksyä opiskelijaksi hakijan, jolla ei muodollisesti täytä hakukriteerejä mutta jonka tiedot ja taidot muutoin katsotaan riittäviksi opiskelusta suoriutumiseen. Ammattikorkeakouluihin järjestetään pääsykokeet, joissa testataan hakijoiden soveltuvuutta alalle sekä yleistä motivaatiota.

Alan työllisyysnäkymät

Kulttuurialan yleinen ongelma on heikko työllisyystilanne. Käytännössä alalta valmistuvia on enemmän kuin vapaita työpaikkoja. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden kanssa samoista työpaikoista kilvoittelevat myös yliopistokoulutuksen saaneet taiteen ja yhteiskuntatieteiden maisterit. Toisaalta kulttuurialalla toimivat työskentelevät usein freelancereina tai perustavat oman yrityksen, joten alalle hakeutuvat opiskelijat eivät välttämättä tavoittelekaan vakituista kuukausipalkkaa.