Tämän takia opiskelu kannattaa aina

Etsitkö uutta harrastusta, josta voi tulla jopa uusi ammatti? Opiskelu kannattaa aina. Tässä artikkelissa kerromme, miksi kannattaa opiskella kaikissa elämänvaiheissa.

Aivotoiminnan ylläpitäminen

Uusien asioiden oppiminen on tärkeää aivojen vireystilan ja toiminnan kannalta. Opiskelun myötä aivojen tietorakenteet ja hermoverkot järjestäytyvät uudelleen ja oppimistulokset ulottuvat myös varsinaisten opiskeltujen asioiden ulkopuolelle. Positiiviset kokemukset vahvistavat itsetuntoa ja luovat edelleen mahdollisuuksia uusien asioiden oppimiselle.

Uuden ammatin hankkiminen

Monella alla työllisyystilanne on epävarma, ja monet suuntaavatkin uudelle alalla varmemman toimeentulon toivossa. Jos alan vaihtaminen kuulostaa liian rohkealta valinnalta, voit aina myös erikoistua tai kouluttautua lisää omalla alallasi. Useat ammatit, esimerkiksi käännös- ja kirjoitustyöt, tarjoavat mahdollisuuden myös pienten lisätulojen hankkimiseen. Lisätuloja voi hankkia myös esimerkiksi kasinopeleissä rizk-sivustolla. Omaa ammattitaitoa millä tahansa alalla voi vahvistaa alan aktiivisella seuraamisella sekä harrastustoiminnan kautta.

Sosiaalisten suhteiden luominenwesleyan-university

Ihminen on luonnostaan sosiaalinen eläin, ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa. Opiskelu on eräs tapa tavata uusia ihmisiä ja solmia uusia ystävyyssuhteita. Lähes kaikilla opiskelualoilla opintoihin sisältyy myös ryhmä- ja projektityöskentelyä, joka tarjoaa oivallisen mahdollisuuden samanhenkisiin opiskelijatovereihin tutustumiseen. Opiskelijoiden ainejärjestöt ja muut yhteisöt järjestävät myös aktiivisesti toimintaa, kuten illanviettoja ja tutustumisretkiä alan yrityksiin. Näihin osallistuminen tukee sosiaalisen verkoston muodostumista. Opiskelun merkeissä luodusta verkostosta voi olla hyötyä myöhemmässä elämässä, erityisesti työnhaussa.

Aikuisopiskelijan haasteet

Opintojen aloittaminen tai jatkaminen aikuisiällä voi olla haastavaa. Perheelliset voivat kokea lapsiperhe-elämän ja opintojen yhteensovittamisen vaikeiksi, ja toisaalta kotitalouden ylläpitäminen saattaa vaatia myös osa-aikaista työskentelyä opintojen ohella. Lasten harrastukset ja perheen muun menot vaikeuttavat opiskelua erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Nämäkin asiat ovat toisaalta vain järjestelykysymyksiä, ja vaikka perheen menojen yhteensovittaminen saattaakin tuntua toisinaan mahdottomalta tehtävältä, on se silti mahdollista ja kaiken sen vaivan arvoista.

Aikuisena ja varsinkin vanhemmalla iällä opiskelevat kokevat usein opiskelun raskaaksi ja joskus jopa mahdottomaksi. Sitä se ei kuitenkaan ole. Usein taustalla saattaa olla vain olla opiskelutekniikkaan tai -tapoihin liittyviä ongelmia tai aivotoiminnalle tärkeiden ravintoaineiden puutosta elimistössä. Esimerkiksi B-vitamiinien ja omega 3 -rasvahappojen on havaittu olevan aivojen toiminnan kannalta välttämättömiä.