Tietoa sivustosta

Ammatin valitseminen on eräs yksilön tärkeimmistä valinnoista elämässä. Alkuvuonna monet nuoret pähkäilevät, mihin hakea opiskelemaan lukio-opintojen jälkeen. Myös työelämässä pitkään olleet saattavat pohtia alan vaihtoa ja etsiä itselleen uutta opiskelupaikkaa. Toisinaan nuoruuden haaveammatti palaa uudelleen mieleen, kun ruuhkavuodet on ohitettu. Lasten muutettua pois kotoa myös aikaa opiskeluun on yleensä enemmän. Tällä sivustolla kerromme Suomen koulutusjärjestelmästä, alan valinnasta sekä koulutukseen hakeutumisesta. Kerromme erityisesti ammattikorkeakoulussa opiskelusta, mutta tarjoamme myös yleistä korkeakouluopiskeluun liittyvää tietoa.

Suomessa korkeakoulutusta tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja liittyy keskeisellä tavalla yliopistoissa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen. Ammattikorkeakoulujen tarkoituksena puolestaan on kouluttaa eri alojen ammattilaisia nimenomaan työelämän tarpeita ajatellen. Koulutuksen sisällön näkökulmasta katsottuna ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy yliopistoa enemmän harjoittelua ja toisaalta myös työelämävalmiuksia lisäävää projektityöskentelyä.lundsuniversitet_-_b

Vaikka ammattikorkeakoulu onkin käytännössä yliopistossa opiskelua sitovampaa, tarjotaan myös siellä enenevässä määrin vaihtoehtoisia opiskelutapoja, kuten verkko-opetusta ja monimuoto-opintoja. Nämä vaihtoehdot sopivat erityisesti perheellisille opiskelijoille. Korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten myötä myös opintoja voi suorittaa aiempaa vapaammin eri korkeakouluissa ja luoda siten yhä persoonallisempia tutkintokokonaisuuksia.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella lukuisilla eri aloilla, esimerkiksi kulttuurialalla, tekniikan ja liikenteen alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Toiset alat, esimerkiksi tekniikka ja terveysala, tarjoavat loistavat työllistymismahdollisuudet, kun taas kulttuurialan opiskelijat saattavat kokea työllistymisen haastavammiksi. Toisaalta nykyään yrittäminen on yhä suuremmalle osalle vastavavalmistuneista tapa luoda itse oma työpaikkansa, eikä kuukausipalkkainen vakityöpaikka ei ole enää ainoa oikea tapa elää.

Korkeakouluihin opiskelijaksi hakeutuminen on helppoa, sillä suurin osa opinahjoista on mukana korkeakoulujen yhteisessä yhteishaussa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit yhdellä hakemuksella hakea moneen eri oppilaitokseen ja koulutusohjelmaan. Lue lisää hakumenettelystä ja tarjolla olevista opiskelupaikoista sivustomme muista artikkeleista.