Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ammattikorkeakoulussa

Oletko kiinnostunut yhteiskuntatieteistä, liiketaloudesta tai hallinnon alasta? Haluaisitko löytää kiinnostustasi vastaavan opiskelupaikan? Etsimäsi opiskelupaikka voi löytyä ammattikorkeakoulusta. Tässä artikkelissa kerromme näiden alojen opinnoista suomalaisissa ammattikorkeakouluissa.

Tutkintonimike ja opintojen laajuussydney-quadrangle1

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutusohjelmista valmistuvat voivat käyttää tradenomin ammattinimikettä. Tutkinnon laajuus on yhteensä 210 opintopistettä, joka päätoimisesti opiskellen on mahdollista suorittaa noin 3,5 vuodessa. Koulutukseen hakeminen edellyttää suoritettuja lukio-opintoja tai vaihtoehtoisesti ammattitutkintoa. Jos sinulta puuttuu vaadittu pohjakoulutus, voit kuitenkin hakeutua opiskelijaksi suorittamalla riittävän määrän opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Tutkinnon osa-alueet

Tradenomin tutkinto antaa valmiudet toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Tutkintoon johtavia koulutuksia järjestetään seuraavilla kuudella osa-alueella:

  • liiketalous
  • liiketoiminnan logistiikka
  • johdon assistenttityö ja kielet
  • tietojenkäsittely
  • kirjasto- ja tietopalveluala
  • turvallisuusala.

Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa laaja-alaiset liiketoimintaosaamisen taidot, jotka sisältävät myös yritysten ja organisaatioiden toiminnan keskeisten piirteiden tuntemisen. Erikoistumisalueen valinta riippuu myös oppilaitoksen tarjonnasta, mutta yleensä liiketalouden koulutusohjelmissa voi suuntautua esimerkiksi markkinointiin, rahoitukseen tai yrittäjyyteen.

Liiketoiminnan logistiikkaa opiskelevat syventyvät logistiikan eri osa-alueisiin, ja he voivat valmistumisensa jälkeen työskennellä esimerkiksi yritysten logistiikkapäälliköinä. Johdin assistenttityötä ja kieliä opiskelevat saavat opinnoissaan laaja-alaiset valmiudet toimia monialaisissa ja kansainvälisissä viestintätehtävissä.

Kirjasto- ja tietopalvelualalla koulutetaan monipuolisia tiedonhallinnan ammattilaisia, joilla on laaja-alainen näkemys informaatiolukutaidosta ja systemaattisen tiedonhallinnan merkityksestä sekä yhteiskunnan että yksilöiden tasolla. Tietojenkäsittely oppiaineena on puolestaan on hyvin lähellä ylipistollista oppiainetta, joskin ammattikorkeakoulussa opiskelu on silläkin alalla käytännönläheisempää. Turvallisuusalaa opiskellut tradenomi on opinnoissaan perehtynyt esimerkiksi riskienhallintaan, turvallisuusjohtamiseen sekä henkilöturvallisuuteen erilaisissa työympäristöissä.

Kenelle alan opinnot sopivat?

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnot aloille hakeutuvat ihmiset ovat yleensä sosiaalisia, liike-elämästä kiinnostuneita henkilöitä. Näiltä aloilta valmistuneet voivat kuitenkin työskennellä monenlaisissa tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, joten ala sopii hyvin monenlaisille ihmisille. Tradenomin koulutus antaa myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen, ja moni ryhtyykin yrittäjäksi jo opiskeluaikana.

Tradenomin tutkinnon suorittamiseen jälkeen on myös mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, joka rinnastetaan yliopistossa suoritettuun maisterin tutkintoon. Jatko-opintoihin hakeutuminen edellyttää kuitenkin kolmen vuoden työkokemusta tradenomin tutkinnon valmistumisen jälkeen.